[QTCQ2020-011]青田县国有房产拍卖项目撤销公告
项目编号:
信息时间:2020-10-28
阅读次数:

           [QTCQ2020-011]青田县国有房产拍卖撤销公告

原在青田县政府采购招投标网于2020929日发布的青田县国有房产拍卖项目(QTCQ2020-011)拍卖公告,做出如下变更:

   一、经业主单位要求,原拍卖清单中第25号标的(油竹街道官和小区23-102室),因另有他用,撤销此标的的竞拍。

二、    其余内容不变。  

 

 

 

                                               温州拍卖行有限公司

                                           青田县国有资产经营有限公司

                                                 20201028

附件